Czemu nie powinno się wypalać traw?

Nie powinno się wypalać traw. To proste stwierdzenie, które powinno być oczywiste dla każdego. Niestety, nadal zdarza się, że ludzie używają tej metody…

Przeczytaj