Latanie samolotem – czy faktycznie jest nieekologiczne?

W dzisiejszych czasach, gdy podróżowanie stało się łatwiejsze i bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej, coraz częściej pojawia się pytanie: czy latanie samolotem jest ekologiczne? Czy powinniśmy bojkotować podróże lotnicze ze względu na ich wpływ na środowisko? Są oczywiście za i przeciw lataniu samolotem, postaram się omówić je w poniższym artykule.

Podróże lotnicze mają pozytywne aspekty, których nie można lekceważyć. Lotnictwo przyczynia się do wzrostu gospodarczego, globalnej wymiany kulturowej i turystyki, a także umożliwia szybkie i efektywne dotarcie do odległych miejsc na świecie. Dzięki podróżom lotniczym ludzie mają możliwość poznawania innych kultur, nawiązywania międzynarodowych kontaktów i rozwijania działalności biznesowej. Lotniska są także ważnymi centrami logistycznymi, które ułatwiają transport towarów i wspierają handel międzynarodowy.

Ekoalternatywy dla podróży lotniczych

Jednym z argumentów przeciwko lataniu samolotem jest fakt, że istnieją alternatywne środki transportu, które są mniej szkodliwe dla środowiska. Na przykład, podróżowanie koleją jest znacznie bardziej ekologiczne, ponieważ pociągi emitują mniej CO2 na pasażera w porównaniu do samolotów. W niektórych przypadkach, np. gdy podróżujemy lokalnie, dojazd samochodem i korzystanie z transportu publicznego może być bardziej przyjazne dla środowiska niż lot samolotem.

Czasami jednak tych alternatyw nie ma. Czasami musimy szybko przemieścić się z punktu A do punktu B i samolot będzie jedynym rozwiązaniem. Przykładowo, do Szwecji dolecimy z Warszawy w około 1,5 godziny. Nie da się tam dojechać wyłącznie drogą lądową, więc podróż samochodem i promem zajęłaby nam z Warszawy około doby! Nic dziwnego, że w niektórych sytuacjach samolot po prostu wygrywa.

Latanie samolotem to duży ślad węglowy

Nie ulega jednak wątpliwości, że lotnictwo ma negatywny wpływ na środowisko. Samoloty emitują znaczną ilość gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, tlenki azotu i cząstki stałe. Wysoko w atmosferze, te emisje mają silniejszy efekt cieplarniany, przyczyniając się do zmian klimatycznych. Ponadto, loty długodystansowe zużywają duże ilości paliwa kopalnego, co prowadzi do wyczerpywania się zasobów naturalnych i degradacji środowiska.

Postęp technologiczny w branży lotniczej

Z drugiej strony, warto jednak wspomnieć, że w ostatnich latach dokonano postępu w technologiach lotniczych, które mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Wprowadzenie bardziej efektywnych silników, zastosowanie biopaliw oraz rozwój samolotów o niskim zużyciu paliwa są krokami w kierunku bardziej ekologicznego lotnictwa. Istnieją również badania nad technologią lotów o zerowej emisji, takie jak samoloty napędzane energią elektryczną lub wodorową.

Kompensowanie śladu węglowego

W ostatnich latach wiele linii lotniczych i organizacji związanych z branżą lotniczą podejmuje działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Przykładem jest program wyrównywania emisji, który umożliwia pasażerom dobrowolne wniesienie opłaty, która jest przeznaczana na inwestycje w projekty ekologiczne. Wiele linii lotniczych również angażuje się w inicjatywy redukcji zużycia paliwa i emisji, wprowadzając bardziej efektywne technologie i procedury operacyjne.

Photo by Artem Kovalev on Unsplash

Czy bojkotować latanie?

Decyzja dotycząca bojkotowania podróży lotniczych z powodów ekologicznych jest złożona i zależy od indywidualnych wartości i okoliczności. Latanie samolotem ma negatywny wpływ na środowisko ze względu na emisje gazów cieplarnianych i zużycie paliwa kopalnego. Istnieją jednak również postępy technologiczne i inicjatywy ekologiczne mające na celu zmniejszenie tego wpływu.

Alternatywne środki transportu, takie jak podróżowanie koleją, mogą być bardziej przyjazne dla środowiska i w większości przypadków wygrywają. Ale czasami to jednak samolot będzie dla nas lepszym rozwiązaniem.

Ważne jest również zrozumienie znaczenia podróży lotniczych dla rozwoju społeczeństwa, globalnej wymiany i turystyki.

Ostatecznie, podejmując decyzję dotyczącą latania samolotem, warto zastanowić się nad możliwościami wyrównywania emisji, wyborem bardziej ekologicznych linii lotniczych i wspieraniem inicjatyw mających na celu redukcję wpływu lotnictwa na środowisko. Przejście do bardziej ekologicznych rozwiązań w lotnictwie jest ważne dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju naszej planety.

Lecisz samolotem – zrób inne eko kroki!

Sprawdź mój post na Instagramie:

źródła:

  1. „The Environmental Impact of Aviation” – raport Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), dostępny na stronie: https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/EnvironmentalReport2016.pdf
  2. „The Climate Impact of the Aviation Industry” – artykuł na stronie Climate Change – The New York Times, dostępny pod adresem: https://www.nytimes.com/interactive/2021/10/13/climate/climate-change-aviation.html
  3. „Sustainable Aviation Fuel: A Guide for Policy-Makers and Regulators” – publikacja Międzynarodowej Rady Transportu Gazu, dostępna na stronie: https://www.igutransport.org/sites/default/files/documents/2022-01/IGU-Sustainable-Aviation-Fuels.pdf
  4. „The Future of Aviation: Sustainable Solutions” – raport Greenpeace, dostępny na stronie: https://www.greenpeace.org/international/publication/16481/the-future-of-aviation-sustainable-solutions/
  5. „Flight Shaming: The Environmental Cost of Air Travel” – artykuł na stronie National Geographic, dostępny pod adresem: https://www.nationalgeographic.co.uk/environment/2019/08/flight-shaming-environmental-cost-air-travel

zdjęcie na okładce artykułu autorstwa Blake Guidry z Unsplash

materiał zewnętrzny.

Zobacz również

Skomentuj